More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

BAM

 • BİYOMEDYA MALZEMESİ NEDEN KULLANILIR?
 • BİYOMEDYA KULLANMANIN AVANTAJLARI
 • KANITLANMIŞ TEKNOLOJİSİ
 • TUTUCU TERTİBAT SAYESİNDE…

BİYOMEDYA MALZEMESİ NEDEN KULLANILIR?

BAM BUZ Proje tarafından  biyolojik atıksu arıtımı için gelişirilen, akışkan yataklı prosestir. Proses  hem yeni tesislerin yapım

aşamasında iken hem de varolan  tesislerin genişletme kademelerinde  kullabilir olup bununla birlikte bir çok  avantajı beraberinde. getirmektedir

 • Biyomedya malzemesi, bakterilerin üzerinde tutunup gerekli arıtımı  yapabilmeleri için daha fazla yüzey alanına olanak tanır.
 • Sistemde sonsuz çamur yaşı mevcuttur.
 • Bağlı büyüyen sistemlerde, biyofilm üzerinde bakteriler, partikül  maddeler ve çok hücreli polimerler tutunur ve plastik, taş vb.  materyalin üzerini kaplar.
 • Kirlilik, biyofilm yüzeyinde tutunur ve medya yüzeyi arttıkça substrat  konsantrasyonu azalır. Yani biyomedya malzemesinin yüzey alanı  arttıkça bakterilerin tutunabileceği alan da artacağından biyolojik  aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekecek tank hacmi küçülecektir.

Kullanım Alanları 

 • Karbon giderimi,
 • Nitrifikasyon,
 • Denitrifikasyon,
 • Fosfor Giderimi